Index stron


Główna

Strona główna

Zasady bilarda


Gry planszowe


Gry logiczne


Gry komputerowe


Warcaby

Plansza i pionki

Gra odbywa się na planszy o rozmiarze 8x8, bądź 10x10 (międzynarodowa). Układ pół to szachownica, jednak gracze poruszają się tylko po ciemnych polach. Gracze posiadają po dwadzieścia pionków: jeden koloru jasnego (zaczynający grę), a drugi koloru ciemnego. Gracz grający jasnymi pionkami powinien w lewym dolnym rogu planszy posiadać ciemne pole. Dwa środkowe rzędy planszy na początku gry są puste.

Cel gry

Celem gry jest zbicie wszystkich pionków przeciwnika lub uniemożliwienie wykonania ruchu przez przeciwnika (brak wolnych pól do ruchu).

Zasady gry
  • Pionki mogą poruszać się o jedno pole do przodu po przekątnej na wolne pola.
  • Bicie pionkiem następuje przez przeskoczenie sąsiedniego pionka (lub damki) przeciwnika na pole znajdujące się tuż za nim po przekątnej (pole to musi być wolne). Zbite pionki są usuwane z planszy po zakończeniu ruchu. Pionki mogą bić zarówno do przodu, jak i do tyłu.
  • W jednym ruchu wolno wykonać więcej niż jeden skok tym samym pionkiem, przeskakując przez kolejne pionki (damki) przeciwnika.
  • Pionek, który dojdzie do ostatniego rzędu planszy, staje się damką, przy czym jeśli znajdzie się tam w wyniku bicia i będzie mógł wykonać kolejne bicie (do tyłu), to będzie musiał je wykonać i nie staje się wtedy damką (pozostaje pionkiem).
  • Kiedy pionek staje się damką, kolej ruchu przypada dla przeciwnika.
  • Damki mogą poruszać się w jednym ruchu o dowolną liczbę wolnych pól do przodu lub do tyłu po przekątnej, zatrzymując się na wolnych polach.
  • Bicie damką jest możliwe z dowolnej odległości po linii przekątnej i następuje przez przeskoczenie bierki (pionka lub damki) przeciwnika, za którą musi znajdować się co najmniej jedno wolne pole - damka przeskakuje na dowolne z tych pól i może kontynuować bicie (na tej samej lub prostopadłej linii).
  • Bicia są obowiązkowe. Kiedy istnieje kilka możliwych bić, gracz musi wykonać maksymalne (tzn. takie, w którym zbije największą liczbę pionów lub damek przeciwnika). Jeżeli gracz ma dwie lub więcej możliwości bicia takiej samej ilości bierek (pionków, damek lub pionków i damek) przeciwnika, to może wybrać jedną z nich.
  • Podczas bicia nie można przeskakiwać więcej niż jeden raz przez tę samą bierkę. Bierki usuwa się z planszy po wykonaniu bicia.
Remis

Jeżeli każdy z graczy wykonana po 15 ruchów damkami bez zmniejszania liczby pionków pozostających na planszy następuje remis.


GPS vehicle tracking | Killer MUD

Copyright © 2006-2008 Brohacz, all rights reserved.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczoœci 1024x768