Index stron


Główna

Strona główna

Zasady bilarda


Gry planszowe


Gry logiczne


Gry komputerowe


Ósemka (pool)

1. CEL GRY

Ósemka jest nazwą gry strzałowej, rozgrywanej z białą bilą rozgrywającą oraz piętnastoma bilami rozgrywanymi, ponumerowanymi od 1 do 15. Jeden z grających musi umieścić wszystkie bile z grupy numerów od 1 do 7 (w jednolitych kolorach), jego przeciwnik wszystkie pasiaste bile od numeru 9 do 15. Zawodnik, który pierwszy umieści w łuzach prawidłowo wszystkie ze swoich siedmiu bil i potem prawidłowo wbije bilę nr 8, wygrywa partię.

2. STRZAŁ ZAPOWIADANY (DEKLAROWANY)

Podczas zapowiadanego strzału nie muszą być wskazywane bila i łuza, jeśli sytuacja na stole wskazuje wyraźnie takie zagranie. Natomiast jest prawem przeciwnika pytać o bile i łuzy, gdy nie jest pewny sposobu zagrania przeciwnika. Strzały boczne i kombinacje nie są uznawane za oczywiste i powinny być dokładnie określane ze wskazaniem bili numerowanej oraz łuzy, do której będzie wbita. W czasie zapowiadania strzału zbędne jest sygnalizowanie takich detali, jak liczba odbić od band, odbić bocznych, muśnięć bili itp. Każda bila wbita przez faul pozostaje w kieszeni, bez względu na to, czy należy ona do rozgrywającego, czy do przeciwnika. Strzał rozpoczynający grę (rozbijający) nie jest strzałem zapowiadanym. Zawodnik prawidłowo wykonujący rozbicie może kontynuować grę, gdy po każdym prawidłowym uderzeniu umieści w łuzie kolejną swoją bilę.

3. ROZMIESZCZENIE BIL DO ROZBICIA

Bile są umieszczane w trójkącie w górnej części stołu, z bilą nr.8 w środku trójkąta, szczytową bilą umieszczoną w punkcie głównym stołu, pasiastą bilą w jednym rogu trójkąta, jednolitą bilą w drugim rogu trójkąta. Wzdłuż jednego boku trójkąta nie mogą być ustawione bile należące do jednej grupy.

4. OTWIERANIE GRY

Zwycięzca rozgrywki wstępnej o rozbicie ma przywilej rozpoczęcia gry lub zlecenia tego przeciwnikowi. W czasie indywidualnych rozgrywek zawodnicy przystępują do otwarć następnych partii wg ustaleń organizatora turnieju. Może więc rozbijać wygrywający poprzednią partię lub zawodnicy mogą rozbijać przemiennie.

5. FAUL PODBICIA I STRZAŁ "MASSE"

Gdy reguła, że "biała bila jest wyłączną przyczyną faulu" stosuje się w czasie meczu nie nadzorowanego przez sędziego, zawodnik powinien obawiać się, że może być uznany za faul przypadek, jeśli podczas próby podbicia, podkręcenia lub strzału "masse" z pionowo uniesionym kijem, ponad lub obok po łuku wokół bili nie będącej celem zagrania, dana bila ulegnie poruszeniu ręką, kijem lub mostkiem.

6. PRAWIDŁOWY STRZAŁ OTWIERAJĄCY

Według definicji, aby wykonać poprawnie strzał otwierający grę, zawodnik z białą bilą w ręku sprzed lini bazy musi:

 • albo wbić bilę do łuzy,
 • albo doprowadzić najmniej cztery numerowane bile do zetknięcia się z bandą.

Jeżeli nie wykona prawidłowego otwarcia, będzie to faul i wchodzący do gry przeciwnik może:

 • zaakceptować sytuację na stole i wykonać strzał,
 • po ponownym ustawieniu bili do rozbicia wykonać strzał otwierający (rozbijający) lub pozwolić przeciwnikowi na wykonanie strzału rozbijającego.
7. NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE OTWARCIA GRY

Kiedy otwierający grę wbije białą bilę do łuzy, to:

 • wszystkie bile wbite w łuzy pozostają tam (z wyjątkiem bili nr 8, według punktu 9),
 • jest to faul,
 • stół jest otwarty.

UWAGA: wchodzący do gry zawodnik z białą bilą w ręku wykonuje strzał sprzed linii bazy i nie może uderzyć żadnej bili przed linią bazy, chyba że biała bila po uderzeniu przekroczy linię bazy i po odbiciu się wróci na pole bazy uderzając w bilę numerowaną.

8. BILA NUMEROWANA WYBITA POZA STÓŁ W CZASIE ROZBICIA

Jeśli zawodnik wybije bilę poza stół w czasie strzału otwierającego grę, jest to faul. Przeciwnik ma wtedy wybór:

 • zaakceptować daną sytuację na stole i oddać strzał,
 • wziąć białą bilę w rękę i sprzed linii bazy oddać strzał.
9. BILA NR 8 WBITA DO ŁUZY W CZASIE OTWARCIA GRY

Jeżeli bila nr 8 jest wbita w czasie otwarcia gry, zawodnik otwierający może poprosić o ponowne ułożenie bil do rozbicia i kontynuować strzał lub ustawić bilę nr.8 w odpowiednim miejscu na stole i kontynuować grę z pozycji w jakiej zatrzymały się bile. Jeżeli podczas rozbicia wbije bilę nr 8 oraz jednocześnie popełni jakiś faul to przeciwnik ma wtedy wybór ponownego ułożenia bil do rozbicia i jego wykonanie lub położenia bili nr 8 w odpowiednim punkcie na stole i rozpoczęcie strzału z białą bilą w ręku sprzed linii bazowej.

10. OTWARCIE STOŁU

Według definicji stół jest "otwarty", gdy wybór grup bil (jednolite lub pasiaste) nie został jeszcze dokonany. Gdy stół jest otwarty, prawidłowe jest uderzenie w bilę jednolitą, aby rozegrać pasiastą lub na odwrót. UWAGA: stół jest otwarty natychmiast po strzale otwierającym. Gdy stół jest otwarty, prawidłowe jest uderzenie bili jednolitej lub pasiastej albo bili nr 8 w procesie wbijania do łuzy deklarowanej jednolitej lub pasiastej bili. Jednakże, gdy stół jest otwarty i bila nr 8 jest pierwszą bilą rozgrywaną, to żadna bila pasiasta, czy jednolita nie będzie uznana na korzyść rozgrywającego. Rozgrywający traci swoją kolejkę, a każda bila pozostaje w łuzie. Natomiast przeciwnik rozgrywa wtedy bile przy otwartym stole. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.

11. WYBÓR GRUPY BIL

Wybór grupy bil pasiastych lub jednolitych nie jest dokonany w czasie otwarcia, nawet jeśli rozegrane bile należą do jednej lub dwóch ww. grup. STÓŁ JEST OTWARTY NATYCHMIAST PO ODDANIU STRZAŁU OTWIERAJĄCEGO. Wybór grupy jest dokonany tylko wtedy, gdy rozgrywający poprawnie umieści w łuzie zapowiadaną bilę po strzale otwierającym.

12. PRAWIDŁOWY STRZAŁ

Według definicji, we wszystkich strzałach (z wyjątkiem otwierającego i gdy stół jest otwarty) strzelający musi uderzyć jako pierwszą jedną bilę ze swojej grupy i:

 • umieścić ją w łuzie,
 • spowodować aby biała bila albo jakakolwiek numerowana dotknęła bandy.

UWAGA: dopuszczalne jest odbicie białej bili od bandy przed uderzeniem w bilę numerowaną, jednakże uderzona bila musi wpaść do łuzy lub jakakolwiek z bil dotknąć bandy. Niespełnienie tych warunków jest faulem.

13. STRZAŁ "BEZPIECZNY"

Z przyczyn taktycznych grający może wybrać wbicie bili numerowanej z zatrzymaniem gry, deklarując awansem "bezpieczny" strzał. Bezpieczny strzał jest zdefiniowany jako poprawny, jeżeli rozgrywający ma zamiar zagrać "bezpiecznie" i zadeklaruje przeciwnikowi zagranie "bezpieczne" przed wbiciem numerowanej bili. Gdy tego nie uczyni i jedna z jego bil numerowanych zostanie wbita, będzie musiał wykonać jeszcze dodatkowy strzał. Każda bila wbita w czasie bezpiecznego strzału jest uznana za wbitą.

14. PUNKTACJA

Rozgrywający jest uprawniony do kontynuowania strzałów dopóki nie zepsuje zagrywki przy wbijaniu bil. Po prawidłowym umieszczeniu w łuzach wszystkich bil ze swojej grupy musi wbić bilę nr 8 do zadeklarowanej łuzy.

15. FAULE I KARY

Gdy zawodnik dostaje białą bilę do ręki, oznacza to, że może umieścić tą bilę gdziekolwiek na stole (przed linią bazową przy otwarciu gry). Przepis ten chroni zawodników przed skutkami fauli popełnionych przez przeciwnika. Z białą bilą w ręku zawodnik może użyć ręki lub kija do umieszczenia bądź przemieszczania tej bili na stole. Każde mocniejsze uderzenie bili kijem, jeśli nie jest strzałem, jest faulem.

16. STRZAŁY KOMBINOWANE

Strzały kombinowane są dopuszczalne, jednakże bila nr 8 nie może być użyta jako pierwsza w kombinacjach, z wyjątkiem sytuacji, gdy stół jest otwarty.

17. NIEPRAWIDŁOWO WBITE BILE

Bila numerowana jest wtedy wbita nieprawidłowo, gdy:

 • jest wbita w czasie popełnienia faulu,
 • zadeklarowana bila nie została wbita do wyznaczonej łuzy,
 • jest wbita w czasie zapowiedzianego "bezpiecznego" strzału.

Nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.

18. BILE NUMEROWANE WYBITE ZE STOŁU

Jeżeli jedna z bil numerowanych zostanie wybita ze stołu, następuje faul i utrata kolejki, chyba że wybito bilę nr 8, co oznacza faul i przegraną partię. Każda z wybitych bil numerowanych musi być umieszczona na stole wg porządku określonego przez ogólne przepisy bilarda kieszeniowego.

19. ROZGRYWANIE BILI NR 8

W czasie rozgrywania bili nr 8 błąd lub faul nie oznacza utraty partii, jeżeli bila nr 8 nie jest wybita ze stołu lub do łuzy. Przeciwnik dostaje wtedy białą bilę do ręki.

20. STRATA (PRZEGRANIE) PARTII

Zawodnik przegrywa jeśli popełni następujące przewinienie:

 • fauluje, wbijając bilę nr 8 (wyjątek - patrz bila wbita przy otwarciu gry),
 • wbije bilę nr 8 zamiast kolejnej, numerowanej bili ze swojej grupy,
 • w każdym momencie, gdy wybije bilę nr 8 poza stół,
 • wbije bilę nr 8 w inną kieszeń niż zapowiedział (zadeklarował),
 • wbije bilę nr 8, gdy nie jest ona kolejną bilą do rozegrania.

UWAGA: wszystkie te przewinienia należy ujawnić i ogłosić przed oddaniem następnego strzału, gdyż inaczej nie będą brane pod uwagę.

21. NIEROSTRZYGNIĘTA GRA REMISOWA

Jeżeli po 3 kolejnych zmianach przy stole każdego z zawodników, czyli po 6 uderzeniach łącznie, żaden z nich, według oceny sędziego, nie próbuje rozstrzygnąć gry w celu uniknięcia ryzyka przegranej, wtedy zarządza się ponowne rozmieszczenie bil do rozbicia i powtórne otwarcie nierozstrzygniętej gry.

UWAGA: trzy kolejne faule zawodnika nie powodują jego przegranej.


GPS vehicle tracking | Killer MUD

Copyright © 2006-2008 Brohacz, all rights reserved.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczoœci 1024x768