Index stron


Główna

Strona główna

Zasady bilarda


Gry planszowe


Gry logiczne


Gry komputerowe


Chińczyk

Plansza

Do gry potrzebna jest odpowiednia plansza, cztery komplety pionków składające się z czterech pionków jednego koloru oraz kostka do gry.

Przygotowanie gry

Na początek każdy z graczy wybiera sobie cztery pionki w jednym kolorze i ustawia je w swoim "schowku", czyli kwadracie w kolorze, który wybrał. Następnie ustala się kolejność graczy.

Przebieg gry
  • gracze, w ustalonej wcześniej kolejności, rzucają kostką po trzy razy. Kiedy któryś z graczy wyrzuci kostką liczbę sześć, wtedy ustawia jeden ze swoich czterech pionków na polu startowym (kropka w "kolorze gracza") i rzuca jeszcze raz, a następnie posuwa się o taką ilość pól w kierunku wskazówek zegara, ile wyrzuci kostką.
  • gracze posuwają o taką ilość pól, jaką liczbę wyrzucą kostką.
  • jeżeli któryś z graczy wyrzuci szóstkę, ma prawo do jeszcze jednego rzutu (pozostali czekają kolejkę). Gracz, po wyrzuceniu szóstki, może także wyprowadzić ze "schowka" kolejny pionek.
  • jeśli podczas gry pionek jednego gracza stanie na polu zajmowanym przez drugiego, pionek stojący tutaj poprzednio zostaje zbity i wraca do swojego "schowka".
  • na polach oznaczonych innym kolorem może stać jednocześnie wiele pionków i nikt nie zostaje zbity.
  • kiedy gracz obejdzie pionkiem całą plansze dookoła, wprowadza swój pionek do "domku" - czyli czterech pól oznaczonych własnym kolorem. Do "domku" jednego gracza nie mogą wjechać swoimi pionkami inni gracze.
  • kiedy gracz wjechał swoim pionkiem do "domku" a nie ma na planszy żadnych innych pionków - nie ma już żadnej możliwości ruchu, rzuca kostką trzy razy, tak jak na początku gry, aż nie wyrzuci 6.
  • to samo gracz wykonuje, kiedy wszystkie pionki zostały zbite i nie ma żadnej możliwości ruchu.
Zakończenie gry

Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy wprowadzi wszystkie swoje pionki do "domku". Jeśli grają trzy lub cztery osoby, to pozostali trzej (lub dwaj) gracze toczą dalej grę o 2. i 3. miejsce.


GPS vehicle tracking | Killer MUD

Copyright © 2006-2008 Brohacz, all rights reserved.
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczoœci 1024x768